Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji RS

Datum objave: 29-03-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 30/2021 objavljen je Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije (dalje: PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti).

PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti zaključen je na period od tri godine počev od stupanja na snagu, a na snagu je stupio 26. marta 2021. godine.

Detaljnije o PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti možete čitati u našem časopisu Pravnik i u elektronskom paketu IPC.RAP.