IPC online TRENING - 17. maj 2021. od 10h

IPC online TRENING - 17. maj 2021. od 10h

IPC WEBINAR - 19. maj 2021. od 10h

IPC WEBINAR - 19. maj 2021. od 10h

IPC online TRENING - 20. i 21. maj od 10-15h

IPC dvodnevni online TRENING - 20. i 21. maj od 10-15h

IPC online TRENING - 18. maj 2021. od 10h

IPC online TRENING - 18. maj 2021. od 10h

IPC online TRENING za JAVNE NABAVKE - 14. maj  2021. od 10h

IPC online TRENING za JAVNE NABAVKE - 14. maj 2021. od 10h

PRIRUČNICI U PRIPREMI

IPC PRIRUČNICI - u pripremi

PRIRUČNICI IZAŠLI IZ ŠTAMPE

IPC PRIRUČNICI - izašli iz štampe

IPC IZDANJA za FINANSIJE I POREZE - MAXIMUM za VAŠ NOVAC

IPC IZDANJA za FINANSIJSKU i RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IPC IZDANJA za PRAVNU SLUŽBU - PROMENA na BOLJE

IPC IZDANJA za PRAVNU SLUŽBU

IPC IZDANJA za JAVNE NABAVKE - Ako želite VIŠE i BOLJE

IPC IZDANJA za JAVNE NABAVKE

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

POGODNOSTI za PRETPLATU na IPC IZDANJA

IPC mailing lista

IPC mailing lista

IPC online TRENING
17. maj od 10h

#praksaispredteorije

Zbog aktuelnosti teme i velikog interesovanja
IPC organizuje još jedan online trening na temu:

OBAVEZE svih PRAVNIH LICA U VEZI
ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE (u primeni od 1. maja)
PO NOVOM ZAKONU O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI

IPC WEBINAR
19. maj 2021. od 10-14h

#praksaispredteorije

BESPLATNO za SVE SLUŠAOCE

Zbog velikog interesovanja, IPC po TREĆI PUT organizuje
BESPLATAN WEBINAR za one koji nisu IPC pretplatnici na temu:

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV - od 1. jula 2021. godine
RAČUNOVODSTVO i MSFI - novine i aktuelnosti za 2021. 

IPC dvodnevni online TRENING
20. i 21. maj 2021. od 10-15h

#praksaispredteorije

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV
(poseban akcenat na primerima iz prakse)

ODGOVORI NA PITANJA IZ PDV I OSTALIH PORESKIH PROPISA 

IPC online TRENING
18. maj od 10h

#praksaispredteorije

OBRAČUN I PORESKI TRETMAN UGOVORENIH NAKNADA
- uključuje i samooporezivanje “FRILENSERA” i DRUGIH FIZIČKIH LICA

IPC online TRENING za JAVNE NABAVKE
14. maj 2021. od 10-15h

#praksaispredteorije

DOKAZIVANJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
I ODLUKE O OKONČANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

POSEBNE POGODNOSTI ZA UČESNIKE WEBINARA
27, 28. i 29. aprila i 11. maja 2021.

Besplatan period korišćenja online aplikacije IPC PROPISI u praksi


IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 11. majem 2021.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 11
12. maj

Budžet br. 10
12. maj

Pravnik br. 5
10. maj

Direktor-Inspektor br. 5-6
10. maj

IPC PRIRUČNICI za 2021. - u pripremi

Priručnik
za primenu
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Kontnog okvira za privredna
društva, zadruge i preduzetnike


DETALJNIJE

Priručnik za primenu MSFI
(Međunarodnih standarda
finansijskog izveštavanja)


DETALJNIJE

IPC PRIRUČNICI za 2021. - izašli iz štampe

Zarade, naknade i
drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE

Analitički kontni plan
za privredna društva,
zadruge i preduzetnike


DETALJNIJE

PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije
VESTI
13-05-2021 Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
13-05-2021 Objavljene su izmene i dopune Zakona o kulturi
12-05-2021 Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u aprilu 2021. godine iznosi 1,1%
10-05-2021 Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana - 17. maj 2021. godine
07-05-2021 Odobren rad ugostiteljskih objekata i u zatvorenom prostoru
05-05-2021 Usvojen je Zakon o elektronskom fakturisanju
29-04-2021 Neradni dani za vreme Vaskršnjih praznika i Praznika rada
29-04-2021 Usvojen je nov način samooporezivanja "frilensera" i drugih fizičkih lica po osnovu prihoda od ugovorene naknade
26-04-2021 Prosečna zarada za februar 2021. godine
26-04-2021 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za april 2021. godine
23-04-2021 Usvojen je Rebalans budžeta Republike Srbije za 2021. godinu
19-04-2021 Dodatna subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede
14-04-2021 Objavljen je Pravilnik o PDV
12-04-2021 Od 12. aprila trgovinskim centrima je dozvoljen rad pod određenim uslovima
07-04-2021 Objavljen je spisak privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije za podršku radu hotelske industrije
06-04-2021 Objavljen je Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu
05-04-2021 Radno vreme objekata od 5. aprila 2021. godine
03-04-2021 Objavljene su dve uredbe za potrebe primene Zakona o fiskalizaciji
02-04-2021 Usvojeni su predlozi Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
02-04-2021 Usvojen Predlog Zakona o elektronskom fakturisanju
02-04-2021 Najavljeno odlaganje primene elektronskih faktura po osnovu komercijalnih transakcija u kojima su korisnici javnih sredstava dužnici do 1. januara 2022. godine
01-04-2021 Objavljeno je šest pravilnika za primenu Zakona o fiskalizaciji
30-03-2021 Rok za prihvatanje prvog direktnog davanja ističe 31. marta 2021. godine
29-03-2021 Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji RS
25-03-2021 Izmenjeni su pravilnici iz oblasti poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju
Kursna lista na dan 13.5.2021.
EUR

EUR
117,5697

USD

USD
97,3259

CHF

CHF
107,1348

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru