IPC jednodnevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 19. maj 2022. od 10-17h


ELEKTRONSKO FAKTURISANJE i NOVA FISKALIZACIJA

JEDNODNEVNI IZLET NA PALIĆU,
SPOJ LEPOG I KORISNOG

IPC DANI
PALIĆ, 18-20. maj
- višednevno savetovanje -

#praksaispredteorije

Elektronsko FAKTURISANJE i nova FISKALIZACIJA - Nova konačna izmenjena rešenja za praktičnu primenu
Finansijsko i poresko poslovanje
Pravno poslovanje i radni odnosi
Inspekcijska kontrola i postupanje D.R.I.
Poslovanje budžetskih korisnika

IPC DANI
PALIĆ, 18-20. maj
- višednevno savetovanje za JAVNE NABAVKE -

#praksaispredteorije

Javne nabavke u praksi

SNIMCI IPC OBUKA
GLEDAJTE kada vi ŽELITE
u periodu od 17. maja od 15h do 25. maja do 24h

IPC pripremna OBUKA za sticanje PROFESIONALNIH ZVANJA
iz oblasti RAČUNOVODSTVA

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI za 2022.

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 17. majem 2022.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor 11
10. maj

Budžet 10
12. maj

Pravnik 5
15. maj

Direktor-Inspektor 5-6
15. maj

PRETPLATA za 2022. na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Finansijska služba
- privreda

Detaljnije

Finansijska služba
- budžet

Detaljnije

Pravna i HR
služba

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC PRIRUČNICI za 2022.

Priručnik za primenu
Kontnog okvira
za privredna društva...


DETALJNIJE

Priručnik za
primenu MSFI


DETALJNIJE

Analitički kontni
plan za privredna
društva, zadruge i ...


DETALJNIJE


Zarade, naknade
i drugi prihodi
fizičkih lica


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
jedinstvenog
Pravilnika o PDV


DETALJNIJE

Priručnik za primenu
Pravilnika za mikro
i druga pravna lica


DETALJNIJE


Kontni plan za budžetski
sistem sa međusobnim
povezivanjem konta


DETALJNIJE

Primeri knjiženja
po kontnom planu
za budžetski sistem


DETALJNIJE

Finansijsko upravljanje,
kontrola i revizija kod
korisnika javnih sredstava


DETALJNIJE

Kursna lista na dan 19.5.2022.
EUR

EUR
117,4684

USD

USD
111,8427

CHF

CHF
113,4522

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a