PRETPLATA za 2021. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 1. decembrom 2020.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 24
1. decembar

Budžet br. 23
1. decembar

Pravnik br. 11
5. novembar

Direktor br. 11-12
10. novembar

IPC WEBINAR - 22. decembar od 10h
SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU za PRIVREDNA DRUŠTVA

#praksaispredteorije

BESPLATNO za sve IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

IZMENE PORESKIH PROPISA

NOVINE u PROPISIMA o RAČUNOVODSTVU

ZAKLJUČNE RADNJE na KRAJU POSLOVNE GODINE

IZMENE CARINSKIH PROPISA i PROPISA iz OBLASTI
SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

IPC WEBINAR - 23. decembar od 10h
SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU za BUDŽETSKE KORISNIKE

#praksaispredteorije

BESPLATNO za sve IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu

ZAKON o BUDŽETU RS za 2021. godinu

IZMENE i DOPUNE ZAKONA o BUDŽETSKOM SISTEMU

NOVINE u OGRANIČENJU ZAPOŠLJAVANJA, RADNI ODNOSI i OBRAČUN PLATA u JAVNOM SEKTORU

IZMENE PORESKIH PROPISA

IPC online TRENING - 16. decembar od 10h
TRENING na vašem RAČUNARU

#praksaispredteorije

INTERNET TRGOVINA u PRAKSI

Snimak IPC WEBINARA - PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

#praksaispredteorije

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021.

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

Primena NOVIH MSFI

PDV NA RASHOD i MANJAK dobara

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA za 2020. godinu

Primena PORESKIH OLAKŠICA

NOVINE u oblasti SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

Besplatne online OBUKE

#praksaispredteorije

Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica
(Obuka 2)

Snimak IPC WEBINARA od 21. jula

#praksaispredteorije

- BESPLATNO za sve zainteresovane -

NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PORESKIH PROPISA I RAČUNOVODSTVA

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA

FINANSIJSKA PODRŠKA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Snimak IPC WEBINARA - Poslovanje BUDŽETSKIH USTANOVA

#praksaispredteorije

BESPLATNO za sve BUDŽETSKE KORISNIKE

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

REBALANS BUDŽETA I IZMENE FINANSIJSKIH PLANOVA za 2020. godinu

AKTUELNOSTI ZA JEDINICE LOKALNIH SAMOUPRAVA

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

- BESPLATNO za sve zainteresovane ustanove -

AKTUELNOSTI i NOVINE u PRIMENI PRAVNO-EKONOMSKIH PROPISA kod USTANOVA OBRAZOVANJA i PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

- BESPLATNO za sve zainteresovane -

NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE u praksi

VESTI
01-12-2020 Vlada RS usvojila Predlog zakona o digitalnoj imovini
28-11-2020 Objavljene su izmene i dopune nekoliko zakona
28-11-2020 Vlada RS usvojila nekoliko predloga zakona
28-11-2020 Produžen je rok izmenjenog radnog vremena za određene delatnosti
28-11-2020 Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period oktobar 2019. - septembar 2020. godine (81.150 dinara)
28-11-2020 Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu iznosi 28.403 dinara
28-11-2020 Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu iznosi 405.750 dinara
27-11-2020 Objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
26-11-2020 Potpisan je i objavljen Aneks IV Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
25-11-2020 Prosečna zarada za septembar 2020. godine
25-11-2020 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2020. godine
24-11-2020 Izmene radnog vremena za određene delatnosti
21-11-2020 Predlog zakona o budžetu RS za 2021. godinu i Predlog izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu
20-11-2020 Objavljeno je uputstvo naručiocima o dostavi dokumentacije Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
20-11-2020 Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja
20-11-2020 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
19-11-2020 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
18-11-2020 Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV
18-11-2020 Objavljeni su Nacrti zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak građana
16-11-2020 Rebalans budžeta Republike Srbije za 2020. godinu
14-11-2020 Povoljniji uslovi organizatorima putovanja za dobijanje licence
13-11-2020 Uređen je način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza za novonastanjenog obveznika
12-11-2020 Mesečna inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2020. godine iznosi 0,1%
12-11-2020 Referentna kamatna stopa i dalje 1,25%
10-11-2020 Neradan dan za Dan primirja u Prvom svetskom ratu
09-11-2020 Predlog Rebalansa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu
07-11-2020 Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
06-11-2020 Predložene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
06-11-2020 Vlada RS usvojila je predloge zakona iz oblasti carinskog poslovanja
28-10-2020 Objavljene radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama ZPPPA i Zakona o porezima na imovinu
28-10-2020 Objavljena radna verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
26-10-2020 Objavljen je Nacrt zakona o fiskalizaciji
22-10-2020 Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje
17-10-2020 Novi način funkcionisanja bankarske garancije kao garancije putovanja, u cilju obnove licence za rad organizatoru putovanja
13-10-2020 Objavljeni su novi prevodi MSFI
13-10-2020 Objavljen je poziv za samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva
28-09-2020 Obaveza evidencije ugostitelja i prijave turista preko CIS-a (eTurista)
16-09-2020 Objavljen je Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga
16-09-2020 Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara ("neto") po radnom času
14-09-2020 Informacije o pregovorima za utvrđivanje minimalne zarade za 2021. godinu
Kursna lista na dan 3.12.2020.
EUR

EUR
117,5703

USD

USD
97,0052

CHF

CHF
108,5097

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru