IPC OBUKA-WEBINAR za primenu SPIRI

Webinari

DATUM:

 • 21. maj 2024. od 10h (repriza)

TEME:

PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONOM SISTEMU SPIRI
i rešenja za probleme iz prakse

PREDAVAČI:

 • Radulka Urošević, urednik IPC-a za budžetsko računovodstvo i SPIRI
 • Jelena Radovanović, urednik IPC-a za elektronsko fakturisanje i SPIRI
 • Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a za primenu SPIRI u praksi
Detaljnije Prijava za webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Zoran Kovačević, direktor IPC-a
Pogledajte webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • MSFI, MRS i RAČUNOVODSTVO
 • - RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
  - PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDAVAČ:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
Pogledajte webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • ZARADE I DRUGI PRIHODI fizičkih lica
 • MINIMALNA ZARADA i NEOPOREZIVI IZNOS

PREDAVAČI:

 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Pogledajte webinar