Snimak IPC WEBINARA za JAVNA PREDUZEĆA - 17. novembar od 10h

Webinari

TEME:

 • POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini

PREDAVAČI:

 • Slobodanka Ignjatović, saradnik IPC-a za poslovanje javnih preduzeća
 • Danijela Rajković, stručnjak za oblast zarada i drugih primanja
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA za PRIVREDNA DRUŠTVA - 18. novembar od 10h

Webinari

TEME:

 • IZMENE PORESKIH PROPISA I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
 • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I POPIS IMOVINE i OBAVEZA
 • PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Snimak webinara

IPC WEBINAR za ZDRAVSTVENE USTANOVE - 23. novembar od 10h

Webinari

TEME:

 • POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
  AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA RESENJA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
  - Računovodstvo, Popis, Kontrola DRI, Pravno poslovanje, Radni odnosi i Javne nabavke kod zdravstvenih ustanova -

PREDAVAČI:

 • Radulka Urošević, saradnik IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR za LOKALNU SAMOUPRAVU - 25. novembar od 10h

Webinari

TEME:

 • POSLOVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
  AP VOJVODINA, GRADOVI I GRAD BEOGRAD, GRADSKE I OSTALE OPŠTINE (JLS), MESNE ZAJEDNICE, TURISTIČKE ORGANIZACIJE I DR.
  FINANSIJSKO POSLOVANJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
  Odluka o budžetu za 2023. godinu, Imovina, FUK i Interna revizija, Popis na dan 31.12.2022. godine
  RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
  JAVNE NABAVKE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - 28. novembar od 10h

Webinari

TEME:

 • POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  I PREDŠKOLSKIH I NAUČNIH USTANOVA
  INSPEKCIJSKE KONTROLE u školskoj 2022/2023. god.

PREDAVAČI:

 • Biljana Antić, dipl. pravnik
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - 29. novembar od 10h

Webinari

TEME:

 • POSLOVANJE DRŽAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA, USTANOVA KULTURE
  i OSTALIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR za USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - 5. decembar od 10h

Webinari

TEME:

 • POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
  AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA REŠENJA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
  - Računovodstvo, Popis, Kontrola DRI, Pravno poslovanje, Radni odnosi i Javne nabavke kod ustanova socijalne zaštite -

PREDAVAČI:

 • Radulka Urošević, saradnik IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR za RADNE ODNOSE - 30. novembar od 10h

Webinari

TEME:

 • PRAVNO POSLOVANJE - RADNI ODNOSI
  PRAKTIČNA REŠENJA NA SPORNA PITANJA I PROBLEME IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE - 2. decembar od 10h

Webinari

TEME:

 • PLANIRANJE I IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu
 • PRIKAZ RADA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

PREDAVAČI:

 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - 6. decembar od 10h

Webinari

TEME:

 • VI PITATE (IPC pretplatnici za 2023.)
  - MI ODGOVARAMO (Konsultanti IPC-a)
  ODGOVORI NA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar