REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
7 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
8 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
8 - Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2024. godinu
9 - Potvrde o rezidentnosti Ukrajine izdaju se u elektronskoj formi
9 - Trgovci uskoro mogu započeti sezonsko sniženje robe
9 - Zaključen PKU za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala
9 - Prosečna zarada za mart 2024. godine
10 - Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za maj 2024. godine
11 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
13 Refakcija PDV stranom obvezniku
  Porez na dobit pravnih lica
20 Donet je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2024. godinu
21 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
22 Međunarodni standard revizije 580 Pisane izjave
29 ZARADE I DRUGI PRIHODI
31 Obračun i poreski tretman novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor
36 Poreski tretman uplate penzijskog doprinosa u dobrovolјni penzijski fond
43 CARINSKO POSLOVANJE I TRGOVINA
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
45 Carinski i poreski tretman kod prodaje robe koja se nalazi u inostranstvu od strane rezidenta drugom rezidentu koji tu robu uvozi
  Trgovina
49 Oglašavanje prodajnih podsticaja i prodaja po sniženoj ceni u maloprodaji
53 SLUŽBENA MIŠLJENJA
54 Porez na dodatu vrednost
67 Porez na dobit pravnih lica
78 Porez na dohodak građana
87 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
89 Zarade i druga primanja
95 Doprinosi
97 Kamate
99 Ostali aktuelni podaci
100 Srednji kursevi stranih valuta u 2024. godini
101 KALENDAR OBAVEZA U JUNU 2024.
102 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2024. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor