REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Novi Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
10 2. Dodatna podrška radu ugostiteljske i turističke privrede
11 3. Novi usklađeni dinarski iznosi akciza - primena od 15. februara 2021. godine
11 4. Novi usklađeni iznosi naknada za duvan
11 5. Preduzetnici za 2020. godinu, bez obzira na svoju veličinu, predaju samo Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj
12 6. Važna informacija za sticanje profesionalnog zvanja za potrebe ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu - mogućnost sticanja profesionalnog zvanja kod Komore ovlašćenih revizora
12 7. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
13 MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
15 Novi Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
21 Dodatna podrška radu ugostiteljske i turističke privrede
23 PORESKI SISTEM
  Akcize
24 Usklađeni dinarski iznosi akciza od 15. februara 2021. godine
28 Usklađeni iznosi naknade u skladu sa Zakonom o duvanu
  Porez na dodatu vrednost
29 Sticanje svojstva pretežnog izvoznika i dostavljanje podatka o pretežno ostvarenom prometu dobara u inostranstvo
  Porezi na imovinu
33 Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu samooporezivanjem
95 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
97 Obračun rezervisanja za otpremnine po osnovu odlaska u penziju kod obveznika primene MSFI za MSP
114 Obračun rezervisanja za jubilarne nagrade kod obveznika primene MSFI za MSP
119 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
121 Zapošljavanje stranaca
  Zarade i drugi prihodi
129 Fiskalni tretman davanja zaposlenima i drugim licima povodom 8. marta - Dana žena
135 SOCIJALNO OSIGURANJE
137 Povraćaj više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2020. godini i prestanak plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u 2021. godini
145 SPOLJNOTRGOVINSKO I CARINSKO POSLOVANJE
146 Postupanje sa robom u slobodnoj zoni
153 Izmenjena je Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
165 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
167 Zarade i druga primanja
174 Doprinosi
176 Potrošačke cene i inflacija
179 Kamate
181 Ostali aktuelni podaci
182 Kalendar obaveza za februar 2021. godine
184 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor