IPC webinar za MSFI

OBUKA za PRIMENU MSFI

U okviru obuke obrađuju se svi trenutno važeći MRS, MSFI i prateća Tumačenja, uz prikaz razlike u odnosu na MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica. Zbog toga je obuka namenjena svim računovođama i revizorima koji u svom radu koriste MSFI, MSFI za MSP i Pravilnik za mikro i druga pravna lica.

TRAJANJE, POČETAK I NAČIN IZVOĐENJA OBUKE

  • Trajanje obuke je 10 dana po 4 školska časa (ponedeljak, sreda petak).
  • Obuka počinje, 22. januara 2024. godine.
  • Način izvođenja obuke: online, uz mogućnost dobijanja video snimka obuke.

MATERIJAL ZA OBUKU

  1. Priručnik za primenu MSFI (2 knjige), autor Zoran Petrović, izdavač IPC
  2. Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike (3 knjige), autori: Zoran Petrović i Jovana Dedić, izdavač IPC

Nije neophodno predznanje u vezi sa MSFI.

PREDAVAČ

Obuku izvodi Zoran Petrović.

Zoran Petrović ove obuke izvodi od 2003. godine (nije greška u godini - ove godine se slavi jubilej: 20 godina od držanja ovakvih obuka u Republici Srbiji). Učesnici obuka su bili računovođe, poreski inspektori, revizori, finansijski direktori, interni revizori.

PROGRAM OBUKE

Dan Lekcija
I Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja
MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja
MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine
MRS 34 Periodično finansijsko izveštavanje
II MSFI 8 Segmenti poslovanja
MRS 24 Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
MRS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
MRS 33 Zarade po akciji
MSFI 13 Odmeravanje fer vrednosti
III MRS 2 Zalihe
MRS 41 Poljoprivreda
IV MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema
V MRS 40 Investicione nekretnine
MRS 38 Nematerijalna imovina
MSFI 6 Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa
VI MSFI 16 Lizinzi
MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja
VII MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine
MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
VIII MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima
IX MRS 32 Finansijski instrumenti: Prezentacija
MSFI 9 Finansijski instrumenti
MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške
MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda
X MRS 27 Pojedinačni finansijski izveštaji
MSFI 10 Konsolidovani finansijski izveštaji
MSFI 3 Poslovne kombinacije
MSFI 11 Zajednički aranžmani
MSFI 12 Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za OBUKU CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu 69.000,00 + PDV
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE koja uključuje dobijanje: Priručnika za primenu MSFI i Priručnika za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike 79.000,00 + PDV
KOTIZACIJA za OSTALE UČESNIKE koja uključuje dobijanje: Priručnika za primenu MSFI i Priručnika za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike 99.000,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1502Prijava