PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Godišnji odmor u 2020. godini
33 Prikaz dopune Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
35 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
  Socijalno osiguranje
47 Dopunjena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru
51 Prikaz Uredbe o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica
53 JAVNE NABAVKE
55 Oglasi o javnoj nabavci
63 Centralizovane javne nabavke dobara i usluga koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi u 2021. godini
65 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
69 Odgovori na pitanja iz prakse
73 PROCESNA PRAVA
74 Računanje rokova posle ukidanja vanrednog stanja
77 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
79 Nastavak konkursa za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja nakon ukidanja vanrednog stanja
81 Izmene i dopune u kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2019/2020. godinu
  Zdravstvo
84 Uspostavljanje Registra zdravstvenih ustanova i jedinstvene evidencije subjekata
  Socijalna zaštita
88 Instrukcija o načinu rada ustanova socijalne zaštite do stvaranja povoljne epidemiološke situacije
  Privreda
90 Istupanje člana društva bez potraživanja naknade za udeo
93 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
94 Dokaz o neosuđivanosti kao obrada podataka o ličnosti prilikom konkurisanja i prijema u radni odnos
97 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
99 Radni odnosi
101 Bezbednost i zdravlje na radu
  Sudska praksa
102 Radni odnosi
109 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
110 Propisi objavljeni u službenim glasilima izmeðu dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
118 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
118 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
119 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
121 Aktuelnosti iz određenih oblasti
121 Radni odnosi
121 Socijalno osiguranje
122 Izvršenje i obezbeđenje
122 Državna uprava
123 Prosveta
124 Socijalna zaštita
125 Omladina i sport
126 Privreda
126 Bezbednost i unutrašnji poslovi
128 Rokovi poslovnih obaveza - jun 2020. godine -
131 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
133 Zarade i druga primanja
140 Doprinosi
141 Potrošačke cene i inflacija
143 Kamate
144 Ostali aktuelni podaci
145 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
150 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jun 2020. godine
153 Kalendar obaveza za jun 2020. godine
155 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik