PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Praznovanje Sretenja - Dana državnosti
10 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
  Zapošljavanje
16 Zapošljavanje stranaca
  Socijalno osiguranje
24 Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti
28 Utvrđen je način i postupak dostavljanja podataka u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava
33 JAVNE NABAVKE
34 Ugovori subvencionisani ili sufinansirani od strane javnih naručilaca
39 Odgovori na pitanja sa webinara za javne nabavke održanog 15. januara 2021.
49 PROCESNA PRAVA
51 Postupanje drugostepenog organa po žalbi
57 IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI
59 Zastarelost potraživanja i obaveza
67 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Privreda
68 Postupak sprovođenja statusne promene
77 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
78 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
79 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
81 Radno pravo
83 Nosioci javnih funkcija, državni službenici i nameštenici
84 Elektronska uprava
  Sudska praksa
85 Radni odnosi
93 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
95 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
98 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
98 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
99 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
100 Aktuelnosti iz određenih oblasti
100 Javne nabavke
100 Penzijsko i invalidsko osiguranje
101 Budžetski sistem
101 Prosveta
102 Nauka
102 Zdravstvo
103 Turizam
104 Rokovi poslovnh obaveza - februar 2021. godine
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
108 Zarade i druga primanja
115 Doprinosi
117 Potrošačke cene i inflacija
120 Kamate
121 Ostali aktuelni podaci
122 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
127 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2021. godine
129 Kalendar obaveza za februar 2021. godine
131 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik