PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
  • Javne nabavke
  • Javna svojina
  • Procesna prava
  • Poreski sistem
  • Imovinsko pravni odnosi
  • Vodič kroz delatnosti
  • Službena mišljenja i sudska praksa
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Naknada troškova prevoza zaposlenima u javnom sektoru
11 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
17 JAVNE NABAVKE
18 Odluke kojima se okončava postupak javne nabavke
27 Akcioni plan za 2021. godinu za sprovođenјe Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine
29 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
33 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
39 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
40 Registar administrativnih postupaka
  Obaveza arhiviranja dokumentacije
46 Odgovori na pitanja iz oblasti obaveze arhiviranja dokumentacije
  Kultura
49 Prikaz izmena i dopuna Zakona o kulturi
  Prosveta
53 Izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
  Zdravstvo
56 Ispunjenost uslova za prijem u radni odnos
  Državna uprava
59 Komentar izmena i dopuna Zakona o pečatu državnih i drugih organa
  Privredna društva
64 Vođenje sudskih i drugih postupaka tokom sprovođenja likvidacionog postupka
67 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
69 Radni odnosi
71 Kultura
  Sudska praksa
73 Radni odnosi
77 Sprečavanje zlostavljanja na radu
79 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
81 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
86 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
86 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
87 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
89 Aktuelnosti iz određenih oblasti
89 Radni odnosi
90 Zapošljavanje
91 Procesna prava
91 Prosveta
92 Unutrašnji poslovi
93 Tehnički zahtevi i normativi za proizvode
94 Rokovi poslovnih obaveza - jun 2021. godine
97 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
99 Zarade i druga primanja
106 Doprinosi
108 Potrošačke cene i inflacija
110 Kamate
111 Ostali aktuelni podaci
112 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
117 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
119 KALENDARI OBAVEZA U JUNU 2021.
120 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2021. godine
123 Kalendar poreskih obaveza i drugih obaveza za jun 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik