BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Evidentiranje prometa računa depozita i deviznih računa donacija korisnika ISIB-a
10 2. Evidentiranje preuzetih obaveza u sistemu ISIB
11 3. Obaveza usaglašavanja stanja konta 000000 i 300000 po završnom računu
12 4. Počinje polaganje ispita za službenika za javne nabavke
13 5. Prosečna zarada za decembar 2020. godine
13 6. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za februar 2021. godine
14 7. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u januaru 2021. godine iznosi 0,4%
14 8. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
15 BUDŽETSKI SISTEM
16 Način i sadržaj izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2021. godini
23 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
25 Punovažnost elektronskog dokumenta
29 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
31 Službeno putovanje u inostranstvo
39 Obaveza i način vođenja i čuvanja evidencija o zaradama zaposlenih
48 Elektronsko potpisivanje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava za 2020. godinu
29 PORESKI SISTEM
  Porezi na imovinu
51 Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu samooporezivanjem
113 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
115 Primanja zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava povodom 8. marta - Dana žena
  Plate i drugi prihodi
119 Naknada troškova prevoza zaposlenima u javnom sektoru (pravo, visina i poreski tretman)
127 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava i lokalna samouprava
128 Način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2021. godini
131 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
132 Budžetsko računovodstvo
135 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
137 Zarade i druga primanja
159 Doprinosi
161 Potrošačke cene i inflacija
162 Kamate
164 Ostali aktuelni podaci
165 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
170 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
172 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za mart 2021. godine
175 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet