REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 201,22 dinara (“neto”) po radnom času
10 2. Donet je novi Zakon o zaštiti potrošača
11 3. Internet stranica za primenu elektronske fakture
11 4. Podrška privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija
11 5. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u avgustu 2021. godine iznosi 0,9%
12 6. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
13 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
15 Pravo na PDV nadoknadu, način njene isplate poljoprivredniku i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
31 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
33 Forenzičko računovodstvo
39 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
40 Organizovanje rada od kuće u vreme epidemije zarazne bolesti COVID-19
  Zarade i drugi prihodi
47 Minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 201,22 dinara (“neto”) po radnom času
51 SOCIJALNO OSIGURANJE
52 Utvrđivanje i plaćanje poreza i doprinosa za osnivače privrednih društava
63 TRGOVINA
65 Komentar novog Zakona o zaštiti potrošača
89 OSTALE AKTUELNE TEME
  Elektronsko poslovanje
90 Neposredan pristup sistemu elektronskih faktura (putem aplikativnog interfejsa)
93 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
95 Akcize
103 Porez na dodatu vrednost
113 Porez na dohodak građana
125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
126 Zarade i druga primanja
133 Doprinosi
135 Potrošačke cene i inflacija
137 Kamate
139 Ostali aktuelni podaci
140 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
141 KALENDAR OBAVEZA U SEPTEMBRU 2021.
143 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2021. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 201,22 dinara (“neto”) po radnom času
10 2. Donet je novi Zakon o zaštiti potrošača
11 3. Internet stranica za primenu elektronske fakture
11 4. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u avgustu 2021. godine iznosi 0,9%
11 5. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
13 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
14 Neposredan pristup sistemu elektronskih faktura (putem aplikativnog interfejsa)
17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
19 Preuzimanje obaveza korisnika budžetskih sredstava
27 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
29 Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. jun 2021. godine
31 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
32 Minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 201,22 dinara (“neto”) po radnom času
36 Jubilarna nagrada (pravo, visina i poreski tretman)
43 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Trgovina
69 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
70 Porez na dodatu vrednost
71 Porez na dohodak građana
73 PRILOG: Poslovanje VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA u školskoj 2021/2022
74 Prikaz izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju
80 Planiranje prihoda i primanja visokoškolskih ustanova i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
86 Primanja zaposlenih u visokoškolskim ustanovama (pravo, obračun i poreski tretman)
123 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
125 Zarade i druga primanja
132 Doprinosi
134 Potrošačke cene i inflacija
137 Kamate
139 Ostali aktuelni podaci
140 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
145 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
147 KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU 2021.
149 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2021. godine
151 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2021. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
9 Organizovanje rada od kuće u vreme epidemije zarazne bolesti covid-19
16 Prestanak radnog odnosa za vreme bolovanja
19 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalnog osiguranja
23 JAVNE NABAVKE
24 Zaštita integriteta postupka
28 Mišljenja i odgovori kancelarije za javne nabavke
30 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
35 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
41 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
42 Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o opštem upravnom postupku
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
47 Obaveza vođenja evidencija radnji obrade podataka o ličnosti
  Prosveta
49 Obaveze ustanova obrazovanja i vaspitanja u postupcima javnih nabavki
57 Formiranje odeljenja i način finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu
68 Prikaz izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju
  Privredna društva
74 Raspolaganje sopstvenim udelom
  Privredna društva
76 Samostalno i zajedničko zastupanje privrednog društva
79 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
81 Radni odnosi
82 Bezbednost i zdravlje na radu
83 Obrazovanje
84 Kultura
85 Zdravstvo
  Sudska praksa
88 Radni odnosi
95 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
97 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
102 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
102 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
103 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
104 Aktuelnosti iz određenih oblasti
104 Radni odnosi
104 Javne nabavke
105 Socijalno osiguranje
105 Državna uprava i lokalna samouprava
106 Prosveta
108 Nauka
109 Zdravstvo
109 Ugostiteljstvo i turizam
110 Privreda
111 Rokovi poslovnih obaveza - jul i avgust 2021. godine
113 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
115 Zarade i druga primanja
122 Doprinosi
124 Potrošačke cene i inflacija
126 Kamate
127 Ostali aktuelni podaci
128 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
133 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
137 KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU 2021.
137 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
141 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022. godinu
145 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2021. godine
147 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2021. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
11 Prava i obaveze privrednih subjekata u postupku inspekcijske kontrole
  Poreska inspekcija
16 Poreska kontrola obračuna zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih i radno angažovanih lica
  Tržišna inspekcija
22 Zaštita potrošača: Obaveze trgovca u trgovini na malo
  Prosvetna inspekcija
27 Inspekcijski nadzor prosvetne inspekcije
  Upravna inspekcija
35 Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o opštem upravnom postupku
40 Kontrola primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
45 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
47 Preuzimanje obaveza korisnika budžetskih sredstava
55 Najčešće nepravilnosti u finansijskim izveštajima i poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja
63 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
65 PRAVNO POSLOVANJE
67 Obaveze organa javne vlasti i poslodavaca prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti
73 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
75 Očekivani učinci srpske ekonomije do kraja 2021. godine
84 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine
95 Aktuelnosti
95 Makroekonomska kretanja
98 Radni odnosi i zapošljavanje
99 Prosveta
100 Poreski sistem
101 Elektronsko poslovanje
102 Privreda
103 Ostale aktuelnosti
106 Ekonomske zanimljivosti
109 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2021. godine
117 MENADŽMENT U PRAKSI
118 Uštede koje menadžeri mogu da ostvare izborom platne transakcije i načinom njene realizacije
129 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
131 Zarade i druga primanja
133 Doprinosi
134 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
135 Kamate
136 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
141 KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU I OKTOBRU 2021.
143 Poslovne obaveze u septembru i oktobru 2021. godine
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2021. godine
149 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2021. godine
152 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2021. godine
154 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor