REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Predložene su izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
10 2. Predložene su izmene Zakona o porezima na imovinu
11 3. Objavljen je Nacrt zakona o fiskalizaciji
13 4. Objavljen je poziv za samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva
13 5. Novi (elektronski) obrazac potvrde o rezidentnosti Malte
13 6. Objavljeni su novi prevodi MSFI
14 7. Vlada RS usvojila je predloge zakona iz oblasti carinskog poslovanja
14 8. Novi način funkcionisanja bankarske garancije kao garancije putovanja, u cilju obnove licence za rad organizatoru putovanja
15 9. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2020. godine iznosi 0,1%
15 10. Prosečna zarada za avgust 2020. godine
16 11. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2020. godine
16 12. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
17 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
19 Predložene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
25 Predložene izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama
  Porez na dodatu vrednost
30 Određivanje mesta prometa usluga prevoza dobara
  Porez na dohodak građana
42 Obaveza samooporezivanja fizičkog lica kao poreskog obveznika
  Porezi na imovinu
58 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
69 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Revizija
70 Međunarodni standard revizije 265 Saopštavanje nedostataka u internim kontrolama licima ovlašćenim za upravljanje i rukovodstvu klijenta revizije
75 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
76 Prestanak radnog odnosa kao raskidni uslov za gubitak prava na fiskalne pogodnosti
  Zarade i drugi prihodi
82 Pravo na naknadu zarade/plate i uvećanu zaradu/platu zaposlenih koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2020. godine
87 PLATNI PROMET I CARINSKO POSLOVANJE
  Platni promet
88 Obavezni elementi na obrascima platnih naloga
90 Obavezni podaci u nalogu za instant transfer
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
91 Predložene izmene i dopune zakona iz oblasti carinskog poslovanja
93 Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
95 OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam
97 Donet je novi pravilnik o garanciji putovanja koju obezbeđuje organizator putovanja
101 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
102 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  Službena mišljenja
107 Porez na dodatu vrednost
117 Porez na dohodak građana
122 Porezi na imovinu
137 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
139 Zarade i druga primanja
146 Doprinosi
148 Potrošačke cene i inflacija
151 Kamate
153 Ostali aktuelni podaci
154 Kalendar obaveza za novembar 2020. godine
157 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Predložene su izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
10 2. Predložene su izmene Zakona o porezima na imovinu
11 3. Naknade za objavljivanje akata organa, pravnih i fizičkih lica i oglasa o javnoj nabavci
13 4. Objavljeni su novi Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
14 5. Novi sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi
14 6. Obaveza vođenja evidencija ugostitelja i ugostiteljskih objekata za smeštaj preko CIS-a za zdravstvene ustanove od 1. oktobra 2020. godine
15 7. Dodela namenskih sredstava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta
15 8. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2020. godine iznosi 0,1%
15 9. Prosečna zarada za avgust 2020. godine
16 10. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2020. godine
16 11. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
17 BUDŽETSKI SISTEM
18 Rebalans budžeta Republike Srbije za 2020. godinu
23 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
24 Knjigovodstveno evidentiranje nabavke postrojenja i opreme kod korisnika budžetskih sredstava
43 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
44 Računovodstvena isprava
67 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
69 Predložene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
75 Predložene izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama
  Porezi na imovinu
80 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
91 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
92 Pravo na naknadu zarade/plate i uvećanu zaradu/platu zaposlenih koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2020. godine
97 ZDRAVSTVO
98 Registracija usklađivanja zdravstvenih ustanova kod Agencije za privredne registre
103 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava
105 Nova organizacija ministarstava
  Lokalna samouprava
107 Obaveza javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja da uplate deo dobiti za 2019. godinu u budžet osnivača
111 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
113 Budžetsko računovodstvo
  Službena mišljenja
116 Porez na dodatu vrednost
121 PRILOG: Poslovanje ustanova socijalne zaštite u 2020/2021
123 Planiranje prihoda i primanja ustanova socijalne zaštite i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
129 Planiranje prihoda i primanja ustanova socijalne zaštite i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
156 Pitanja i odgovori Poslovanje ustanova socijalne zaštite u okviru ISIB-a
163 Nabavka usluga socijalne zaštite
167 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2020. godine
9 Prestanak radnog odnosa kao raskidni uslov za gubitak prava na fiskalne pogodnosti
15 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
19 JAVNE NABAVKE
20 Planiranje javnih nabavki
32 Odgovori na pitanja “Novi Zakon o javnim nabavkama - javne nabavke u praksi”
39 PROCESNA PRAVA
41 Žalba u upravnom postupku
47 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava
48 Nova organizacija ministarstava
  Privreda
50 Maloletnik kao osnivač i zakonski zastupnik privrednog društva
53 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA
54 Postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
57 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
59 Radni odnosi
60 Bezbednost i zdravlje na radu
61 Korišćenje javnih dobara
62 Prosveta
  Sudska praksa
63 Radni odnosi
68 Zlostavljanje na radu
71 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
73 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
76 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
76 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
77 Obaveze organa javne vlasti i javnih funkcionera u postupku sprečavanja korupcije
83 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
85 Aktuelnosti iz određenih oblasti
85 Socijalna zaštita
85 Poreski sistem
86 Državna uprava
86 Jedinice lokalne samouprave
87 Nauka
88 Pravosuđe
88 Računovodstvo
88 Turizam
90 Rokovi poslovnih obaveza - novembar 2020. godine
93 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
95 Zarade i druga primanja
102 Doprinosi
104 Potrošačke cene i inflacija
107 Kamate
108 Ostali aktuelni podaci
109 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
114 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2020. godine
117 Kalendar obaveza za novembar 2020. godine
119 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
10 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
10 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
11 Obaveze organa javne vlasti i javnih funkcionera u postupku sprečavanja korupcije
17 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
18 Prestanak radnog odnosa kao raskidni uslov za gubitak prava na fiskalne pogodnosti
24 Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu
  Javne nabavke
29 Planiranje javnih nabavki
  Procesna prava
37 Kancelarijsko poslovanje
  Budžetski sistem
41 Mogućnost višegodišnjeg ugovaranja kod korisnika budžetskih sredstava
  Državna uprava
44 Nova organizacija ministarstava
  Privreda
46 Maloletnik kao osnivač i zakonski zastupnikprivrednog društva
49 Način isplate dividende (dobiti)
51 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
53 Srpska ekonomija: Rezultati u prvih devet meseci i očekivano stanje na kraju 2020. godine sa ekonomskim projekcijama u narednih pet godina
63 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
73 Aktuelnosti
73 Makroekonomska kretanja
76 Radni odnosi
76 Poreski sistem
77 Prosveta
77 Zdravstvo
78 Nauka
78 Računovodstvo
79 Turizam
80 Ostale aktuelnosti
82 Ekonomske zanimljivosti
85 Poslovne obaveze u novembru i decembru 2020. godine
91 MENADŽMENT U PRAKSI
92 Internet trgovina - mogućnost da započnete ili proširite posao
97 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
99 Zarade i druga primanja
100 Doprinosi
102 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
102 Kamate
104 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
109 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2020. godine
111 Kalendar obaveza za novembar 2020. godine
113 REGISTAR TEKSTOVA
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor