REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Novi Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
10 2. Dodatna podrška radu ugostiteljske i turističke privrede
11 3. Novi usklađeni dinarski iznosi akciza - primena od 15. februara 2021. godine
11 4. Novi usklađeni iznosi naknada za duvan
11 5. Preduzetnici za 2020. godinu, bez obzira na svoju veličinu, predaju samo Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj
12 6. Važna informacija za sticanje profesionalnog zvanja za potrebe ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu - mogućnost sticanja profesionalnog zvanja kod Komore ovlašćenih revizora
12 7. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
13 MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
15 Novi Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
21 Dodatna podrška radu ugostiteljske i turističke privrede
23 PORESKI SISTEM
  Akcize
24 Usklađeni dinarski iznosi akciza od 15. februara 2021. godine
28 Usklađeni iznosi naknade u skladu sa Zakonom o duvanu
  Porez na dodatu vrednost
29 Sticanje svojstva pretežnog izvoznika i dostavljanje podatka o pretežno ostvarenom prometu dobara u inostranstvo
  Porezi na imovinu
33 Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu samooporezivanjem
95 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
97 Obračun rezervisanja za otpremnine po osnovu odlaska u penziju kod obveznika primene MSFI za MSP
114 Obračun rezervisanja za jubilarne nagrade kod obveznika primene MSFI za MSP
119 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
121 Zapošljavanje stranaca
  Zarade i drugi prihodi
129 Fiskalni tretman davanja zaposlenima i drugim licima povodom 8. marta - Dana žena
135 SOCIJALNO OSIGURANJE
137 Povraćaj više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2020. godini i prestanak plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u 2021. godini
145 SPOLJNOTRGOVINSKO I CARINSKO POSLOVANJE
146 Postupanje sa robom u slobodnoj zoni
153 Izmenjena je Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
165 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
167 Zarade i druga primanja
174 Doprinosi
176 Potrošačke cene i inflacija
179 Kamate
181 Ostali aktuelni podaci
182 Kalendar obaveza za februar 2021. godine
184 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Evidentiranje prometa računa depozita i deviznih računa donacija korisnika ISIB-a
10 2. Evidentiranje preuzetih obaveza u sistemu ISIB
11 3. Obaveza usaglašavanja stanja konta 000000 i 300000 po završnom računu
12 4. Počinje polaganje ispita za službenika za javne nabavke
13 5. Prosečna zarada za decembar 2020. godine
13 6. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za februar 2021. godine
14 7. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u januaru 2021. godine iznosi 0,4%
14 8. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
15 BUDŽETSKI SISTEM
16 Način i sadržaj izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2021. godini
23 ELEKTRONSKO POSLOVANJE
25 Punovažnost elektronskog dokumenta
29 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
31 Službeno putovanje u inostranstvo
39 Obaveza i način vođenja i čuvanja evidencija o zaradama zaposlenih
48 Elektronsko potpisivanje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava za 2020. godinu
29 PORESKI SISTEM
  Porezi na imovinu
51 Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu samooporezivanjem
113 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
115 Primanja zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava povodom 8. marta - Dana žena
  Plate i drugi prihodi
119 Naknada troškova prevoza zaposlenima u javnom sektoru (pravo, visina i poreski tretman)
127 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava i lokalna samouprava
128 Način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2021. godini
131 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
132 Budžetsko računovodstvo
135 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
137 Zarade i druga primanja
159 Doprinosi
161 Potrošačke cene i inflacija
162 Kamate
164 Ostali aktuelni podaci
165 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
170 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
172 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za mart 2021. godine
175 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Praznovanje Sretenja - Dana državnosti
10 Odgovori na pitanja iz oblasti radnih odnosa
  Zapošljavanje
16 Zapošljavanje stranaca
  Socijalno osiguranje
24 Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti
28 Utvrđen je način i postupak dostavljanja podataka u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava
33 JAVNE NABAVKE
34 Ugovori subvencionisani ili sufinansirani od strane javnih naručilaca
39 Odgovori na pitanja sa webinara za javne nabavke održanog 15. januara 2021.
49 PROCESNA PRAVA
51 Postupanje drugostepenog organa po žalbi
57 IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI
59 Zastarelost potraživanja i obaveza
67 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Privreda
68 Postupak sprovođenja statusne promene
77 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
78 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
79 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
81 Radno pravo
83 Nosioci javnih funkcija, državni službenici i nameštenici
84 Elektronska uprava
  Sudska praksa
85 Radni odnosi
93 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
95 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
98 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
98 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
99 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
100 Aktuelnosti iz određenih oblasti
100 Javne nabavke
100 Penzijsko i invalidsko osiguranje
101 Budžetski sistem
101 Prosveta
102 Nauka
102 Zdravstvo
103 Turizam
104 Rokovi poslovnh obaveza - februar 2021. godine
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
108 Zarade i druga primanja
115 Doprinosi
117 Potrošačke cene i inflacija
120 Kamate
121 Ostali aktuelni podaci
122 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
127 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2021. godine
129 Kalendar obaveza za februar 2021. godine
131 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
14 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
14 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
15 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
17 Ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava
20 Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
  Javne nabavke
29 Naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci
30 Izveštavanje o nabavkama
  Procesna prava
33 Novine u poreskom postupku i poreskoj administraciji
39 Postupanje prvostepenog organa po žalbi
  Prosveta
45 Zasnivanje radnog odnosa u ustanovi osnovnog obrazovanja i vaspitanja
  Socijalna zaštita
50 Nabavka usluga socijalne zaštite
  Kultura
54 Nabavka usluge u oblasti kulture
  Privreda
57 Vrste statusnih promena privrednog društva
61 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
53 Srpska ekonomija: Rezultati u prvih devet meseci i očekivano stanje na kraju 2020. godine sa ekonomskim projekcijama u narednih pet godina
63 Republika Srbija: Oficijelne procene BDP-a i ostalih glavnih ekonomskih pokazatelja za 2020. godinu i referentne projekcije za 2021. godinu
71 Republika Srbija: Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022-2023. godinu
71 Makroekonomski okvir za period 2021-2023. godina
83 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
93 Aktuelnosti
93 Makroekonomska kretanja
97 Radni odnosi
97 Javne nabavke
98 Budžetski sistem
99 Poreski sistem
99 Prosveta
100 Računovodstvo
100 Turizam
101 Ostale aktuelnosti
105 Ekonomske zanimljivosti
109 Poslovne obaveze u januaru i februaru 2021. godine
117 MENADŽMENT U PRAKSI
118 Ostvarenje plana u vremenu krize
127 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
129 Zarade i druga primanja
130 Doprinosi
132 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
133 Kamate
134 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
138 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2021. godine
141 Kalendar obaveza za januar 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor