REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
14 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
14 1. Prosečna zarada za januar 2020. godine
14 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za mart 2020. godine
14 3. Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
15 4. Odloženo izvršenje na zaradi za vreme vanrednog stanja
15 5. Obustava rada sa strankama putem neposrednog kontakta
16 6. Izmenjen način rada Poreske uprave za vreme vanrednog stanja
16 7. Poreske mere za vreme vanrednog stanja
17 8. Uvedena je zabrana izvoza lekova
17 9. Ograničenje visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
18 10. Uvedeno ograničenje pružanja usluga u maloprodajnim objektima
19 11. Primena Zakona o trgovini u slučaju zatvaranja maloprodajnog objekta usled vanrednog stanja
20 12. RFZO vrši isporuku zaštitnih maski pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava
20 13. Propisane su maksimalne cene zaštitne opreme - maski za vreme vanrednog stanja
20 14. Narodna banka Srbije uvela je privremene mere za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji
21 15. Rokovi u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja
21 16. Sprovođenje postupaka javnih nabavki u toku vanrednog stanja
22 17. Sva lična dokumenta kojima je istekao ili istekne rok važenja smatraće se važećim za vreme vanrednog stanja
23 MERE VLADE RS ZA VREME VANREDNOG STANJA
  Poreski postupak i javni prihodi
25 Poreske mere za vreme vanrednog stanja
  Radni odnosi
26 Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
  Platni promet
29 Narodna banka Srbije uvela je privremene mere za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji
31 Instrukcije u vezi sa primenom propisa o zastoju u otplati obaveza (moratorijumu) u praksi
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
33 Privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
35 Izmene i dopune Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
36 Uvedena je zabrana izvoza lekova
  Trgovina
37 Ograničenje visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
40 Uvedeno je ograničenje pružanja usluga u maloprodajnim objektima
  Pitanja i odgovori
42 Porez na dodatu vrednost
43 Fiskalne kase
45 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
47 Inspekcijski nadzor - kontrolne liste
  Porez na dodatu vrednost
51 Pregled dobara i usluga koji se (ne) smatraju prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  Porez na dohodak građana
74 Poreski tretman ostalih prihoda fizičkih lica
  Porezi na imovinu
85 Podnošenje poreske prijave za porez na prenos apsolutnih prava
95 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  Računovodstvo
97 Vrednovanje finansijskih instrumenata u skladu sa MSFI 9 Finansijski instrumenti
109 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  Platni promet
110 Izvršene su izmene odluka o vođenju registra korisnika novčane doznake i vođenju registra sefova
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
111 Doneta je Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)
115 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
117 Poreski postupak i poreska administracija
118 Porez na dohodak građana
124 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
127 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
128 Zarade i druga primanja
135 Doprinosi
136 Potrošačke cene i inflacija
138 Kamate
140 Ostali aktuelni podaci
141 Kalendar obaveza za april 2020. godine
144 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
15 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
15 1. Prosečna zarada za januar 2020. godine
15 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za mart 2020. godine
15 3. Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
16 4. Sva lična dokumenta kojima je istekao ili istekne rok važenja smatraće se važećim za vreme vanrednog stanja
16 5. Uvedena je zabrana izvoza lekova
17 6. Ograničenje visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
18 7. Obustava rada sa strankama putem neposrednog kontakta
18 8. Narodna banka Srbije uvela je privremene mere za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji
19 9. Izmenjen način rada Poreske uprave za vreme vanrednog stanja
19 10. Rokovi u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja
20 11. Novčane kazne za kršenje ograničenja i zabrane kretanja lica od 50.000 do 150.000 dinara
20 12. Zabrana serviranja i posluživanja hrane i pića u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti
21 13. Zabrana javnog okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenim prostorima
22 14. RFZO vrši isporuku zaštitnih maski pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava
22 15. Propisane su maksimalne cene zaštitne opreme - maski za vreme vanrednog stanja
22 16. Sprovođenje postupaka javnih nabavki u toku vanrednog stanja
23 17. Odloženo izvršenje na zaradi za vreme vanrednog stanja
23 18. Rokovi u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja
25 MERE VLADE RS ZA VREME VANREDNOG STANJA
  Planiranje i finansiranje
27 Mogućnost preusmeravanja aproprijacija u tekuću budžetsku rezervu radi korišćenja sredstava za ublažavanje posledica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
28 Instrukcija za uplatu donacija u borbi protiv COVID-19
  Lokalna samouprava
29 Postupanje državnog službenika u kriznim i vanrednim situacijama
  Socijalna zaštita
30 Obustava rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19
  Poreski postupak i javni prihodi
31 Poreske mere za vreme vanrednog stanja
  Radni odnosi
32 Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
  Platni promet
35 Narodna banka Srbije uvela je privremene mere za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji
37 Instrukcije u vezi sa primenom propisa o zastoju u otplati obaveza (moratorijumu) u praksi
  Trgovina
39 Ograničenje visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
42 Uvedeno je ograničenje pružanja usluga u maloprodajnim objektima
  Pitanja i odgovori
44 Fiskalne kase
45 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
46 Komentar izmena i dopuna Uredbe o budžetskom računovodstvu
52 Priznavanje prihoda od donacija, humanitarne pomoći i finansijske pomoći EU u devizama u skladu sa izmenama Uredbe o budžetskom računovodstvu
55 Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar - mart 2020. godine
59 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
60 Inspekcijski nadzor - kontrolne liste
  Porez na dohodak građana
64 Poreski tretman ostalih prihoda fizičkih lica
  Porezi na imovinu
73 Podnošenje poreske prijave za porez na prenos apsolutnih prava
83 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
85 Osnov za ostvarivanje prava i obračun i isplata plate zaposlenih u javnim službama (ustanovama)
93 ZDRAVSTVO
95 Sredstva koja se prenose filijali RFZO za 2020. godinu za izvršenje poslova iz njene nadležnosti
96 Javne nabavke sprovode se centralizovano i za ostali sanitetski i medicinski potrošni materijal i za ličnu i drugu zaštitnu opremu
97 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Lokalna samouprava
99 Raspodela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
105 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
107 Poreski postupak i poreska administracija
108 Porez na dohodak građana
111 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
113 Zarade i druga primanja
135 Doprinosi
136 Potrošačke cene i inflacija
138 Kamate
140 Ostali aktuelni podaci
141 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
146 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za april 2020. godine
149 Kalendar obaveza za april 2020. godine
152 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
9 Radnopravni status zaposlenih za vreme vanrednog stanja
  Socijalno osiguranje
16 Elektronska predaja zahteva za veštačenje zdravstvenog stanja deteta
19 JAVNE NABAVKE
21 Primena Zakona o javnim nabavkama za vreme vanrednog stanja
24 Upis u Registar ponuđača
27 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
31 Odgovori na pitanja iz prakse
35 PROCESNA PRAVA
36 Postupanje i rokovi za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
39 Izvršenje na zaradi za vreme vanrednog stanja
42 Prikaz dopune Zakona o parničnom postupku
43 IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI
45 Komentar izmena i dopune Zakona o obligacionim odnosima
47 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Državna uprava
49 Postupanje državnog službenika u kriznim i vanrednim situacijama
  Privreda
50 Privremeni prekid obavljanja delatnosti preduzetnika
53 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
54 Pravo zaposlenih i radno angažovanih lica na informacije o obradi podataka o ličnosti
57 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
59 Radni odnosi
60 Bezbednost i zdravlje na radu
  Sudska praksa
63 Radni odnosi
67 Zdravstvo
69 PREDGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
70 Propisi objavljeni u službenim glasilima izmeðu dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
80 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
80 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
81 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
82 Aktuelnosti iz određenih oblasti
82 Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti
82 Državno uređenje/izbori
82 Državna uprava
83 Prosveta
85 Zdravstvo
86 Bezbednost i unutrašnji poslovi
87 Rokovi poslovnih obaveza - april 2020. godine
91 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
92 Zarade i druga primanja
99 Doprinosi
101 Potrošačke cene i inflacija
102 Kamate
103 Ostali aktuelni podaci
104 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
109 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za april 2020. godine
112 Kalendar obaveza za april 2020. godine
147 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
18 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
18 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
19 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
20 Ograničenje zapošljavanja u 2020. godini
  Socijalno osiguranje
23 Povraćaj više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2019. godini i prestanak plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u 2020. godini
  Javne nabavke
32 Nabavka društvenih i drugih posebnih usluga
36 Zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki
  Procesna prava
38 Dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
  Budžetski sistem
39 Podnošenje novih obrazaca godišnjeg izveštavanja o funkcionisanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2019. godinu - rok do 31. marta 2020. godine
  Lokalna samouprava
41 Jedinstveno upravno mesto
  Prosveta
43 Prikaz izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
53 Komentar izmena i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
56 Prikaz izmena i dopuna Zakona o dualnom obrazovanju
  Zdravstvo
60 Plan mreže zdravstvenih ustanova
65 Novine u Posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
  Socijalna zaštita
76 Pripravnost zaposlenog u centru za socijalni rad
  Privreda
79 Zajam privrednom društvu
83 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
85 Dobri rezultati u 2019. godini - projekcije za 2020. godinu
95 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
104 Javna potrošnja u Srbiji u periodu januar-decembar 2019. godine
112 Aktuelnosti
112 Makroekonomska kretanja
114 Bankarstvo
115 Radni odnosi
115 Javne nabavke
116 Prosveta
116 Zdravstvo
117 Ostale aktuelnosti
118 Ekonomske zanimljivosti
120 Poslovne obaveze u martu i aprilu 2020. godine
127 MENADŽMENT U PRAKSI
128 Pravila uspešnog delegiranja
137 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
139 Zarade i druga primanja
140 Doprinosi
142 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
142 Kamate
144 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
149 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
151 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za mart 2020. godine
154 Kalendar obaveza za mart 2020. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor