USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Treninzi

TEME:

  • PRAVNI OKVIR I ODGOVORNOSTI U POSTUPKU USPOSTAVLJANJA SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU
  • MODELI AKATA ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

MESTO i DATUM:

  • Beograd, 29. novembar 2019. - Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd

PREDAVAČI:

  • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
  • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji
Detaljnije Prijava