IPC PRIRUČNIK za ZARADE I DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA (izdanje za 2024/25.)

Priručnik Zarade

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevantnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Priručnik ZARADE I DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji vrše utvrđivanje, obračun i isplatu prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

Priredili: Valentina Bogosavljević, Aleksandra Jelača, dr Zoran Petrović (knjiženja)

I knjiga: ZARADE 1
II knjiga: ZARADE 2

Detaljnije o priručniku

IPC PRIRUČNICI za RAČUNOVODSTVO I MSFI

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik Kontni okvir

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike namenjen je pravnim licima koja primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020).

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom računovodstvenom i poreskom regulativom, kao i sa računovodstvenom profesionalnom regulativom.

PRIRUČNIK SE PRIMENJUJE NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2021. GODINU

Autori: dr Zoran Petrović i Jovana Dedić

Detaljnije o priručniku

Priručnik za primenu MSFI
(Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)

Priručnik za primenu MSFI

Priručnik za primenu MSFI namenjen je privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju nove Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja.

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom i profesionalnom regulativom (obrađen je i MSFI 16 Lizing).

Autor: dr Zoran Petrović

Detaljnije o priručniku

Analitički kontni plan za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik Analitički

Priručnik Analitički kontni plan za privredna društva, zadruge i preduzetnike je namenjen privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (”Službeni glasnik RS”, broj 89/2020).

Priredio: dr Zoran Petrović

Detaljnije o priručniku

Priručnik za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

Priručnik za primenu PRAVILNIKA ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA

U Priručniku za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica su obrađeni svi članovi Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica ("Službenom glasniku RS", broj 89/2020).

U okviru svakog člana struktura teksta Priručnika je sledeća:

  • tekst člana Pravilnika,
  • kratka analiza člana i poređenje sa prethodnim Pravilnikom, MSFI i MSFI za MSP,
  • termini neophodni za razumevanje člana i
  • primena člana.

Priredio: dr Zoran Petrović

Detaljnije o priručniku

IPC PRIRUČNICI za BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan za budžetski sistem sa međusobnim povezivanjem konta

Priručnik Kontni plan za budžetski sistem

Priručnik sadrži najnoviji pregled subanalitičkih konta za vođenje poslovnih knjiga korisnika koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem (verzija na snazi od 30.12.2021. godine), kao i Uporedni pregled međusobnog povezivanja konta po Kontnom planu za budžetski sistem. Takođe Priručnik sadrži Osnovne odredbe Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.

Detaljnije o priručniku


Primeri knjiženja po Kontnom planu za budžetski sistem

Priručnik Primeri knjiženja po Kontnom planu za budžetski sistem

Obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Keković

Detaljnije o priručniku