Vlada RS usvojila je Predlog zakon o budžetu za 2019. godinu i predloge zakona o izmenama i dopunama nekoliko poreskih zakona

Datum objave: 21-11-2018

Vlada RS je na sednici održanoj dana 20. novembra 2018. godine usvojila i uputila u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Detaljnije o Predlozima zakona pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 24 i Budžet br. 23 (štampano izdanje).

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
BEOGRAD, 4. mart 2019.

I deo - BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu

- Novine i aktuelnosti u PDV i PORESKIM PROPISIMA i RAČUNOVODSTVU i MSFI

- Novine u POREZIMA NA IMOVINU

II deo - BESPLATNO za SVE UČESNIKE

- Aktuelnosti U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

- Godišnja SKUPŠTINA UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC TRENING
BEOGRAD, 15. mart 2019.

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU