Vlada RS usvojila je Predlog zakon o budžetu za 2019. godinu i predloge zakona o izmenama i dopunama nekoliko poreskih zakona

Datum objave: 21-11-2018

Vlada RS je na sednici održanoj dana 20. novembra 2018. godine usvojila i uputila u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Detaljnije o Predlozima zakona pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 24 i Budžet br. 23 (štampano izdanje).

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h)
PALIĆ, 21. decembar 2018. (od 11-14h - samo Izmene poreskih propisa)

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.