Usvojene su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji

Datum objave: 09-10-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 96/2021 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji koji stupa na snagu 1. novembra 2021. godine.

Ključna izmena ogleda se u tome što je obveznicima data mogućnost da u periodu od 30. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine prilagode svoje poslovanje i u potpunosti pređu na novi sistem fiskalizacije, uz olakšan proces tranzicije i bez obaveze defiskalizacije starih fiskalnih uređaja.

Naime, ovim zakonom se daje mogućnost obveznicima fiskalizacije da fazno prelaze na novi model fiskalizacije u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, čime će se omogućiti da nesmetano nastave svoje poslovanje, posebno kada se radi o obveznicima fiskalizacije koji vrše promet na malo na više lokacija.

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji možete se informisati u časopisima Revizor broj 20 i Budžet broj 18, kao i u IPC elektronskim paketima.

Povodom prelaska na novi sistem fiskalizacije početkom novembra organizovaćemo besplatan IPC webinar za naše pretplatnike.

Isto tako, organizovaćemo i IPC online trening "Fiskalizacija u praksi" gde ćemo detaljno obraditi relevantne zakonske odredbe i kroz praktične primere prikazati proces fiskalizacije počev od prijave poslovnih jedinica, podnošenja zahteva za bezbednosni element, izbora fiskalnog uređaja i upotrebe istog.