Sazvana je Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine RS

Datum objave: 29-10-2018


Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine RS sazvana je za utorak, 30. oktobar 2018. godine.

Na dnevnom redu ove sednice, između ostalog, biće i:

 • Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju,
 • Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara,
 • Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi,
 • Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije,
 • Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu,
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova,
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku,
 • Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera,
 • Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,
 • Predlog zakona o lobiranju,
 • Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a