Produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

Datum objave: 21-12-2020


U "Službenom glasniku RS" broj 152/2020 od 18. decembra 2020. godine objavljen je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje ("Službeni glasnik RS", broj 86/2019 i 93/2020) koji stupa na snagu 26. decembra 2020. godine.

Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje produžava se do 14. decembra 2022. godine.