Produžen rok za korišćenje zamenskog putovanja

Datum objave: 19-11-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 109/2021 objavljena je Uredba o izmeni Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja stupa na snagu 27. novembra 2021. godine.

Izvršenom izmenom produžen je rok do kada putnik može da iskoristi zamensko putovanje, odnosno rok do kada se putniku vrši povraćaj uplaćenih sredstava (ukoliko se ne opredeli za zamensko putovanje).

U skladu sa navedenim, zamensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, putnik može da iskoristi najkasnije do 31. decembra 2022. godine (pre ove izmene rok je bio "najkasnije do 31. decembra 2021. godine").

Organizator putovanja koji je prodao navedeno turističko putovanje, dužan je da putniku koji se opredeli za povraćaj iznosa koji je uplatio, izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije do 1. februara 2023. godine.

Ova uredba je doneta u interesu samih putnika, a u cilju zaštite turističke privrede i opstanka brojnih agencija i više hiljada radnih mesta.