Potpisan je i objavljen Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

Datum objave: 27-04-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 60/2020 objavljen je Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (dalje: PKU), koji je stupio na snagu 24. aprila 2020. godine.

Dopunama PKU utvrđeno je pravo na naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 zbog koje je proglašeno vanredno stanje.

Detaljnije o navedenoj dopuni ovog kolektivnog ugovora možete se informisati u našim časopisima Pravnik i Budžet, kao i u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.FiP.