Planirano povećanje plata u javnom sektoru u 2019. godini

Datum objave: 06-11-2018

Masa plata, odnosno zarada, planirana je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, odnosno zabranom zapošljavanja, kao i na osnovu osnovica koje su utvrđene u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. 

Prema Uputstvu za pripremu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sredstva za plate planiraju se, između ostalog na osnovu:

 • postojećeg broja zaposlenih;
 • uvećanja plata u odgovarajućem procentu;
 • umanjenja doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca.

U 2019. godini planira se uvećanje plata:

 • za 9% kod sledećih budžetskih korisnika:
  • - Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija i Ministarstvo odbrane,
  • - u ustanovama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda,
  • - u ustanovama socijalne zaštite;
 • za 8,5% kod sledećih budžetskih korisnika: Poreska uprava i Uprava carina;
 • za 7% kod ostalih budžetskih korisnika.

Takođe, u 2019. godini potrebno je planirati uvećanje plata zaposlenima u zdravstvenim ustanovama i to za:

 • doktora medicine i stomatolog 10%,
 • doktora specijaliste 10%,
 • medicinskog tehničara i stomatološkog tehničara (viša škola) 12%,
 • medicinskog tehničara (srednja škola) 12%,
 • ostale 7%.

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATNI RAZREDI, RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2019. godini u JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC SAVETOVANJA
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018. - Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

Obuka za službenika za javne nabavke

BEOGRAD, 12. i 13. decembar 2018.

IPC TRENINZI

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 3. decembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2018.

NOVE ULOGE NASTAVNIKA U ŠKOLI KOJA UČI međunarodni standardi i nacionalni okviri

METODIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU RADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU

PALIĆ, 28-29. novembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 7-8. decembar 2018.