Planirano povećanje plata u javnom sektoru u 2019. godini

Datum objave: 06-11-2018


Masa plata, odnosno zarada, planirana je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, odnosno zabranom zapošljavanja, kao i na osnovu osnovica koje su utvrđene u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. 

Prema Uputstvu za pripremu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sredstva za plate planiraju se, između ostalog na osnovu:

 • postojećeg broja zaposlenih;
 • uvećanja plata u odgovarajućem procentu;
 • umanjenja doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca.

U 2019. godini planira se uvećanje plata:

 • za 9% kod sledećih budžetskih korisnika:
  • - Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija i Ministarstvo odbrane,
  • - u ustanovama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda,
  • - u ustanovama socijalne zaštite;
 • za 8,5% kod sledećih budžetskih korisnika: Poreska uprava i Uprava carina;
 • za 7% kod ostalih budžetskih korisnika.

Takođe, u 2019. godini potrebno je planirati uvećanje plata zaposlenima u zdravstvenim ustanovama i to za:

 • doktora medicine i stomatolog 10%,
 • doktora specijaliste 10%,
 • medicinskog tehničara i stomatološkog tehničara (viša škola) 12%,
 • medicinskog tehničara (srednja škola) 12%,
 • ostale 7%.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a