Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u avgustu 2018. godine

Datum objave: 12-09-2018

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu 2018. godine, u odnosu na jul 2018. godine, u proseku su više za 0,3%. Potrošačke cene u avgustu 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 2,2%.

Za poslednjih mesec dana (period: jul 2018. - avgust 2018.) zabeležen je rast cena od 0,3%, odnosno inflacija iznosi 0,3%.

Za poslednjih godinu dana (period: avgust 2017. - avgust 2018.) inflacija iznosi 2,6%.

Od početka godine (period: decembar 2017. - avgust 2018.) inflacija iznosi 2,2%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u avgustu 2018. godine u odnosu na jul 2018. godine iznosi 100,3.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u avgustu 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine iznosi 102,2.

IPC SAVETOVANJE
PALIĆ, 21-24. oktobar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD, 2. novembar 2018.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

BEOGRAD, 5. novembar 2018.

NOVI SAD, 7. novembar 2018.

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATE I RACIONALIZACIJA U JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA