Objavljen je Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Datum objave: 27-12-2019


Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 93/2019, propisani su:

  • Obrazac 1 - Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost i
  • Obrazac 2 - Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi (podnosi se mesečno za sva preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca).

Na Obrascu 1, prijavu podnosi pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.

Na Obrascu 2, prijavu podnosi vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 27. decembra 2019. godine.