Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2019. godinu

Datum objave: 06-04-2020


Na sajtu Ministarstva finasija RS objavljeno je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2019. godinu kojim su date instrukcije za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-2R sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. maja 2020. godine.

Integralni tekst Objašnjenja u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2019. godinu možete pogledati ovde.