Makroekonomske projekcije za period 2019-2021. godine

Datum objave: 06-11-2018

Osnovne makroekonomske pretpostavke, u skladu sa Uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu za period 2019-2021. godine na osnovu koje se priprema nacrt budžeta Republike za 2019. godinu su:

Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno

2018

2019

2020

2021

Stopa realnog rasta BDP

4,2

3,5

4,0

4,0

BDP u tekućim tržišnim cenama (u mlrd RSD)

5074

5424

5832

6269

Izvori rasta: procentne promene u stalnim cenama

Lična potrošnja

3,0

3,1

3,3

3,4

Državna potrošnja

3,5

1,9

1,7

2,4

Investicije u fiksni kapital

9,8

5,6

5,8

6,0

Izvoz roba i usluga

9,2

9,5

9,5

9,2

Uvoz roba i usluga

9,8

8,2

8,0

8,0

Doprinos rastu BDP, p.p.

Domaća tražnja

5,2

3,4

3,7

3,8

Investiciona potrošnja

2,5

1,0

1,1

1,1

Lična potrošnja

2,1

2,1

2,3

2,3

Državna potrošnja

0,6

0,3

0,3

0,4

Spoljno-trgovinski bilans roba i usluga

-1,0

0,1

0,3

0,2

Kretanje cena

Potrošačke cene (godišnji prosek):

2,1

2,3

3,0

3,0

Potrošačke cene (kraj perioda)

2,6

2,4

3,0

3,0

Deflator BDP

2,4

3,3

3,4

3,4

Kretanja u spoljnom sektoru (%BDP)

Spoljnotrgovinski bilans roba

-11,3

-10,9

-10,1

-9,6

Spoljnotrgovinski bilans usluga

2,7

2,8

2,8

2,9

Saldo tekućeg računa

-5,2

-5,0

-4,5

-4,2

Direktne investicije - neto

-5,2

-5,0

-4,5

-4,2

Javne finansije

Deficit opšte države (% BDP)

0,6

-0,5

-0,5

-0,5

Izvor: MFIN

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATNI RAZREDI, RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2019. godini u JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC SAVETOVANJA
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018. - Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

Obuka za službenika za javne nabavke

BEOGRAD, 12. i 13. decembar 2018.

IPC TRENINZI

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 3. decembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2018.

NOVE ULOGE NASTAVNIKA U ŠKOLI KOJA UČI međunarodni standardi i nacionalni okviri

METODIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU RADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU

PALIĆ, 28-29. novembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 7-8. decembar 2018.