Izmenjeni su pravilnici iz oblasti poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju

Datum objave: 25-03-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 27/2021 objavljeni su:

  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica i
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice

čije odredbe stupaju na snagu 1. aprila 2021. godine.

Izmenama navedenih pravilnika izvršena su usaglašavanja sa poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.