Izmenjen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz čl. 9. st. 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje

Datum objave: 27-10-2018

Izmenjen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje

U "Službenom glasniku RS", broj 81/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje koji stupa na snagu 3. novembra 2018. godine.

Najvažnije izmene Pravilnika odnose se na sledeće:

- pravo na refakciju plaćene akcize može da ostvari kupac - krajnji korisnik ako derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja i od uvoznika, odnosno proizvođača koji je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti platio propisani iznos akcize, a koji na osnovu ugovora izdaje kupcu - krajnjem korisniku korporativne neplatne kartice (izdavalac kartice) na osnovu kojih kupac - krajnji korisnik nabavlja derivate nafte, biogoriva i biotečnosti od ovlašećnog distributera koji se bavi prodajom na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti sa kojim izdavalac kartice ima ugovor o franšizingu, a pod uslovom da poseduje račun izdavaoca kartice sa iskazanim iznosom akcize i dokaz da je platio taj račun, kao i fiskalni isečak izdat od strane ovlašećnog distributera koji se bavi prodajom na malo;

- propisani su novi uslovi koje kupac mora da ispuni da bi ostvario pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, kao i novi Obrazac REF-T i dr.

Detaljnije o izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 23 i Budžet br. 23 (štampano izdanje).

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATNI RAZREDI, RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2019. godini u JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC SAVETOVANJA
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018. - Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

Obuka za službenika za javne nabavke

BEOGRAD, 12. i 13. decembar 2018.

IPC TRENINZI

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 3. decembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2018.

NOVE ULOGE NASTAVNIKA U ŠKOLI KOJA UČI međunarodni standardi i nacionalni okviri

METODIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU RADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU

PALIĆ, 28-29. novembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 7-8. decembar 2018.