Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Datum objave: 30-10-2018


Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/2015) morao je da pretrpi određene izmene i dopune, imajući u vidu da po podacima Ministarstva ukupan broj nezakonito izgrađenih objekata iznosi 2.041.936 objekata.

Ovim izmenama i dopunama Zakona postavljen je cilj da se omogući gore navedeni broj nezakonito izgrađenih objekata da se što pre sprovede njihovo ozakonjenje.

Predmet ozakonjenja su:

  • objekti za koje su podneti zahtevi za legalizaciju do 29. januara 2014. godine i koji su vidljivi na satelitskom snimku na teritoriji Republike Srbije;
  • objekti za koje su podneti zahtevi u skladu sa propisom o upisu prava svojine bez građevinske dozvole, a postupak nije pravosnažno okončan;
  • objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju i za koje je građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata stupa na snagu 6. novembra 2018. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a