Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Datum objave: 30-10-2018

Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/2015) morao je da pretrpi određene izmene i dopune, imajući u vidu da po podacima Ministarstva ukupan broj nezakonito izgrađenih objekata iznosi 2.041.936 objekata.

Ovim izmenama i dopunama Zakona postavljen je cilj da se omogući gore navedeni broj nezakonito izgrađenih objekata da se što pre sprovede njihovo ozakonjenje.

Predmet ozakonjenja su:

  • objekti za koje su podneti zahtevi za legalizaciju do 29. januara 2014. godine i koji su vidljivi na satelitskom snimku na teritoriji Republike Srbije;
  • objekti za koje su podneti zahtevi u skladu sa propisom o upisu prava svojine bez građevinske dozvole, a postupak nije pravosnažno okončan;
  • objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju i za koje je građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata stupa na snagu 6. novembra 2018. godine.

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATNI RAZREDI, RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2019. godini u JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC SAVETOVANJA
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018. - Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

Obuka za službenika za javne nabavke

BEOGRAD, 12. i 13. decembar 2018.

IPC TRENINZI

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 3. decembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2018.

NOVE ULOGE NASTAVNIKA U ŠKOLI KOJA UČI međunarodni standardi i nacionalni okviri

METODIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU RADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU

PALIĆ, 28-29. novembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 7-8. decembar 2018.