Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Datum objave: 30-10-2018

Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/2015) morao je da pretrpi određene izmene i dopune, imajući u vidu da po podacima Ministarstva ukupan broj nezakonito izgrađenih objekata iznosi 2.041.936 objekata.

Ovim izmenama i dopunama Zakona postavljen je cilj da se omogući gore navedeni broj nezakonito izgrađenih objekata da se što pre sprovede njihovo ozakonjenje.

Predmet ozakonjenja su:

  • objekti za koje su podneti zahtevi za legalizaciju do 29. januara 2014. godine i koji su vidljivi na satelitskom snimku na teritoriji Republike Srbije;
  • objekti za koje su podneti zahtevi u skladu sa propisom o upisu prava svojine bez građevinske dozvole, a postupak nije pravosnažno okončan;
  • objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju i za koje je građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata stupa na snagu 6. novembra 2018. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE

Zlatibor, 27-30. januar 2019.

- SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA i BUDŽETSKE KORISNIKE
- Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

Zlatibor, 27-30. januar 2019.

Novi Zakon o JAVNIM NABAVKAMA

IPC jednodnevna SAVETOVANJA

za PRIVREDNA DRUŠTVA

- NIŠ, 18. januar 2019.

- PALIĆ, 22. januar 2019.

- NOVI SAD, 23. januar 2019.

- BEOGRAD, 24. januar 2019.

- ZLATIBOR, 28. januar 2019.

- VALJEVO, 5. februar 2019.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

za BUDŽETSKE KORISNIKE

- NIŠ, 18. januar 2019.

- PALIĆ, 22. januar 2019.

- NOVI SAD, 23. januar 2019.

- BEOGRAD, 25. januar 2019.

- ZLATIBOR, 29. januar 2019.

- VALJEVO, 5. februar 2019.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

za ZDRAVSTVENE USTANOVE

- NOVI SAD, 23. januar 2019.

- BEOGRAD, 25. januar 2019.

- ZLATIBOR, 30. januar 2019.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC TRENINZI u februaru 2019.

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE za 2018. godinu

- BEOGRAD, 6. februar 2019.

ANALIZA POSLOVANJA, KREDITIRANJE I SMANJENJE RIZIKA

- BEOGRAD, 8. februar 2019.