Broj zaposlenih i radno angažovanih kod korisnika javnih sredstava ostaje nepromenjen za vreme trajanja vanrednog stanja

Datum objave: 06-04-2020


Vlada RS je donela Uredbu o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (dalje: Uredba) koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 50/2020, od 3. aprila 2020. godine, a koja je stupila na snagu 4. aprila 2020. godine.

Dopunom Uredbe utvrđeno je da izuzetno, za vreme trajanja vanrednog stanja, proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 29/2020), korisnici javnih sredstava mogu bez saglasnosti Komisije da broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama zadrže na nivou od 15. marta 2020. godine.

Detaljnije se možete informisati u elektronskim i štampanim izdanjima IPC-a.