Važna informacija za sticanje profesionalnog zvanja za potrebe ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu - mogućnost sticanja profesionalnog zvanja kod Komore ovlašćenih revizora -

Datum objave: 01-02-2021


Na sajtu Komore ovlašćenih revizora u dokumentu PROGRAM ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI REVIZOR, u članu 4. navedeno je sledeće:

"Kandidat koji položi ispite iz člana 2. stav 2. tačka 1), 3), 6), 10) i 11) ispunjava uslov za sticanje profesionalnog zvanja revizor."

Radi se o sledećim predmetima:

1) Teorija i principi računovodstva;

2) Finansijska analiza;

3) Teorija revizije;

4) Poslovni informacioni sistemi;

5) Mikroekonomija, opšta i finansijska ekonomija.

Ovo profesionalno zvanje se može koristiti za ispunjavanje uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu za potrebe dobijanja dozvole za pružanje računovodstvenih usluga.

Na ovaj program saglasnost je dalo Ministarstvo finansija, rešenjem broj: 110-00-00554/2020-16 od 29. decembra 2020. godine.

Bitne informacije za polaganje ispita su i da:

  • nije potrebno članstvo u Komori ovlašćenih revizora,
  • ne postoji školski uslov (u smislu završenog fakulteta, više ili visoke škole),
  • ne postoji uslov u vidu radnog staža,
  • kod osoba koje su završile fakultete, više ili visoke škole postoji mogućnost priznavanja određenih ispita.

Za sve informacije potrebno je obratiti se Komori ovlašćenih revizora:

Makedonska 30/5
11103 Beograd, Srbija
Tel: +381(0)11 3281 820