Usvojen je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

Datum objave: 30-11-2019


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS”, broj 84/2019) koji stupa na snagu 30. novembra 2019. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine. Budžet Republike Srbije za 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.314.521.031.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.318.418.831.000

Budžetski suficit/deficit

-3.897.800.000

Izdaci za otplatu glavnice
(u cilju sprovođenja javnih politika)

6.700.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

9.562.200.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-20.160.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

605.000.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

584.340.485.000

Neto finansiranje

20.160.000.000

Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

499.515.000

Takođe, Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu uređena su i druga pitanja vezana za sprovođenje fiskalne politike za narednu godinu (obim zaduživanja, davanje garancija, upravljanje javnim dugom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava i sl.).

Detaljnije o ovom Zakonu možete se informisati u narednom broju časopisa BUDŽET i IPC elektronskim paketima.