Usvojen je Rebalans budžeta Republike Srbije za 2023. godinu

Datum objave: 07-09-2023


Na Petom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije, po hitnom postupku usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu - Rebalans budžeta. Cilj donošenja Rebalansa budžeta Republike Srbije po hitnom postupku je zaštita nesmetanog funkcionisanja državnih organa i organizacija, kao i nesmetano izvršavanje rashoda i izdataka, posebno za finansiranje plata, penzija i socijalnih davanja i dr.

Rebalansom budžeta Republike Srbije za 2023. godinu predviđeni su ukupni budžetski prihodi u iznosu od 1.904,0 mlrd dinara što je za 60,6 mlrd dinara (3,3%) više u odnosu na iznos predviđen originalnim budžetom za 2023. godinu. S druge strane, na rashodnoj strani, Rebalansom budžeta opredeljuju se sredstva za primenu novih mera koje utiču na dohodak stanovništva, izmene u politici poljoprivrednih subvencija i preraspodelu neutrošenih sredstava za državnu intervenciju u energetici.

Opširnije o Rebalasu budžeta za 2023. godinu možete pročitati u časopisu BUDŽET br. 17.