Usvojen je Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju

Datum objave: 10-09-2019


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju i uputila ga u skupštinsku proceduru. Predlažena izmena  predviđa nove rokove za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija za studente koji su upisani na studije do 10. septembra 2005. godine i stvara uslovi za studente koji do kraja školske 2018/2019. godine nisu uspeli da završe studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, to učine do kraja školske 2020/2021, odnosno za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja 2021/2022. godine. Visokoškolske ustanove dužne su da usaglase svoja opšta akta sa izmenama ovog zakona. Predlaže se da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".