Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje

Datum objave: 28-11-2019


Podsećamo obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti da rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2020. godini ističe 2. decembra 2019. godine (rok je 30. novembar 2019. godine, a kako ovaj datum pada u subotu, rok se pomera na prvi radni dan).

Preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti u 2019. godini plaćaju na paušalno utvrđen prihod, nemaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za 2020. godinu.