Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu

Datum objave: 20-03-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 24/2021 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu, koji stupa na snagu 27. marta 2021. godine.

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope propisane Pravilnikom su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

0,67%

(2) Na dugoročne kredite u RSD

3,79%

(3) Na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

2,83%

(4) Na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

3,94%

(5) Na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

2,61%

(6) Na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK

3,96%

(7) Na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP

1,88%

(8) Na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB

2,56%

 

2) za druga privredna društva:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

3,69%

(2) Na dugoročne kredite u RSD

3,90%

(3) Na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

2,32%

(4) Na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

2,83%

(5) Na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

6,86%

(6) Na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

1,57%

(7) Na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

4.01%