Promena načina isporuke izvoda za korisnike ePP aplikacije kod Uprave za trezor

Datum objave: 31-05-2024


Prema dopisu Ministarstva finansija RS - Uprava za trezor, Broj: 001786144 2024 10523 011 000 000 001 od 29. maj 2024. godine, 1. juna 2024. godine Uprava za trezor ukida isporuku izveštaja o dnevnim promenama na dinarskim podračunima korisnika javnih sredstava - izvoda, na adrese elektronske pošte.

Preuzimanje izvoda elektronskim putem omogućeno je putem servisa za Elektronski platni promet - ePP.

Na sajtu Uprave za trezor www.trezor.gov.rs, u delu servisi - Elektronski platni promet, dostupne su detaljne informacije o servisu i pristupna dokumentacija.

Korisnicima koji nisu registrovani u Elektronskom platnom prometu, omogućeno je preuzimanje izvoda u papirnoj formi u nadležnoj organizacionoj jedinici.

Obavezno je lično preuzimanje izvoda od strane lica ovlašćenog za zastupanje korisnika javnih sredstava/drugih subjekata ili lica koje on pisanim putem ovlasti za preuzimanje izvoda u organizacionoj jedinici Uprave za trezor.