Produženo važenje Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu

Datum objave: 22-04-2024


U "Službenom glasniku RS", broj 34/2024 od 19. aprila 2024. godine objavljen je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 29/2019, 60/2022, 48/2022 (dr. propis), 28/2023 (dr. propis) i 88/2023).

Važenje navedenog kolektivnog ugovora produžava se do 19. aprila 2026. godine.