Predložene izmene zakona o statusu i platama zaposlenih u javnom sektoru u skupštinskoj proceduri

Datum objave: 24-11-2018

Vlada RS uputila je u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,
  • Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,
  • Predlog zakona o izmenama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,
  • Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
  • Predlog zakona o izmenama Zakona o plata zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Predloženim izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o zaposlenima u javnim službama, Zakona o plata zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Zakona o platama službenika i nameštenika u organima u autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, predviđa se pomeranje početka primene ovih zakona, i to od 1. januara 2020. godine.

Predloženim izmenama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru produžava se važenje ovog zakona do 31.12.2019. godine.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, predložene su izmene u pogledu nagrađivanja državnih službenika, a uvodi se i koeficijent državnog službenika kod preuzimanja.

Radi uređenja radno pravnog statusa službenika u skladu sa potrebama uspostavljanja usklađenog javnoslužbeničkog sistema radnih odnosa predložena je izmena većeg broja odrebi Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicana lokalne samouprave.

Detaljnije o navedenim zakonima po njihovom usvajanju od strane Narodne skupštine RS možete se informisati u elektronskim paketima IPC.FIP i IPC.RaP, odnosno u časopisima Budžet i Pravnik (štampana izdanja).

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
BEOGRAD, 4. mart 2019.

I deo - BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu

- Novine i aktuelnosti u PDV i PORESKIM PROPISIMA i RAČUNOVODSTVU i MSFI

- Novine u POREZIMA NA IMOVINU

II deo - BESPLATNO za SVE UČESNIKE

- Aktuelnosti U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

- Godišnja SKUPŠTINA UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC TRENING
BEOGRAD, 15. mart 2019.

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU