Predložene izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Datum objave: 02-12-2019


Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predloženim izmenama i dopunama, između ostalog, predviđa se usklađivanje odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 (dr. zakoni) i 10/2019, dalje: Zakon) sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018), i to u delu koje se odnosi na evidencije u obrazovanju i vaspitanju (JISP, JOB, svrha obrade podataka, prijem i drugo), kao i preciziranje i pojašnjenje pojedinih odredaba kojima se uređuje predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje.

Detaljnije o predloženim izmenama i dopunama Zakona možete se informisati u časopisu Pravnik i IPC elektronskim paketima.