Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Datum objave: 25-11-2019


U redovnu skupštinsku proceduru upućen je od strane Vlade Srbije Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) na njegovo donošenje, imajući u vidu da je u prethodnom periodu uočeno niz nepravilnosti koje se pojavljuju u toku izborne kampanje. Predlog Zakona sadrži aktivnosti na jačanju odgovornosti političkih subjekata koji su učesnici izbora u smislu korišćenja i raspolaganja javnim resursima.

Istovremeno, navedenim Predlogom obezbeđuje se jačanje i posebno isticanje obaveza Agencije za borbu protiv korupcije u pogledu sankcionisanja političkih subjekata koji ne poštuju odredbe zakona u toku izborne kampanje (zabrana korišćenja sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta jedinica lokalne samouprave, korišćenje službenih prostorija, službenih vozila, inventara itd...).

Predlaže se da Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

O bližim objašnjenjima primene navedenog zakona, biće više reči u narednom broju našeg časopisa.