Poziv ugostiteljima da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za 2021. godinu

Datum objave: 18-12-2020


U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je Obaveštenje kojim se pozivaju privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva, da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati ugostitelju.

Ugostitelji se mogu prijavljivati tokom čitavog perioda trajanja akcije šeme dodele vaučera, a Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će na svojoj internet stranici objaviti prvu listu Ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera najkasnije do 31. decembra 2020. godine koja će se sedmično ažurirati.

Prijavljivanje građana za boravak od minimum pet noćenja u prijavljenim objektima će se vršiti od 01. januara do 15. oktobra 2021. godine ili do utroška raspoloživog broja vaučera.

Vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2021. godine.

Svi zainteresovani ugostitelji koji ispunjavaju propisane uslove u realizaciji šeme dodele vaučera potrebnu dokumentaciju dostavljaju na adresu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd).