Počela primena produkcionog okruženja Sistema za upravljanje fakturama (SUF)

Datum objave: 08-06-2022


Prema raspoloživim informacijama produkciono okruženje Sistema za upravljanje fakturama (SUF) dostupno je za sve korisnike javnih sredstava (KJS), na adresi www.suf.gov.rs . Korisisnici koji su već registrovani na demo okruženju SUF-a automatski će se registrovati na produkcionoj verziji SUF-a, pri čemu postoji obaveza da korisnici u produkcionoj verziji eventualno obrišu sve testne fakture ako postoji (klikom na "kanticu za brisanje").

Kada se obrišu sve tesne fakture potrebno je da korisnici dostave zahtev za aktivaciju na: podrska@esuf.rs.

Od trenutka realizacije zahteva, sve ulazne fakture koje se izdaju posredstvom SEF-a će biti automatski uvezene u SUF.

Prijava u SUF vrši se na dva načina:

  • adresom elektronske pošte koju ste naveli na obrascu prijave za demo verziju SUF-a i trenutnom lozinkomukoliko mejl koristi samo jedna osoba,
  • korisničkim imenom i lozinkom, ukoliko je jedna mejl adresa prijavljena za više korisnika. U tom slučaju, potrebno je otvoriti karticu korisničkog profila (klikom na ime i prezime) i odabirom tastera: "uredi lične podatke", uneti jedinstvenu mejl adresu. Nakon uspešne izmene, možete se prijavljivati i e-poštom i lozinkom koja Vam je ranije dostavljena ili ste je samostalno generisali.

Omogućena je i prijava  putem Portala za elektronsku identifikaciju (eID), tj. kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili mobilnom aplikacijom "ConsentID".

KJS-ovi koji nisu korisnici demo verzije, a zainteresovani su za korišćenje SUF-a, mogu se prijaviti dostavljanjem obrasca za prijavu na adresu e-pošte: prijava@esuf.rs.