Planiranje mase sredstava za plate koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti za 2019. godinu

Datum objave: 22-11-2018

Ukupna masa sredstava za plate koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, prema Uputstvu za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (izvor: sajt Ministarstvo finansija) u 2019. godini uvećava se, i to u:

- organima i službama lokalne vlasti i mesnim zajednicama – za 7 %;

- ustanovama socijalne zaštite – za 9%;

- predškolskim ustanovama - za 7%;

- ostalim javnim službama - 7 %.

Sredstva za plate se planiraju na bazi postojećeg, a ne sistematizovanog broja zaposlenih.

Sredstva dobijena po osnovu umanjenja u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, treba planirati na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 465 - Ostale dotacije i transferi.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h)
PALIĆ, 21. decembar 2018. (od 11-14h - samo Izmene poreskih propisa)

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.