Organizovanje rada ustanova socijalne zaštite za vreme vanrednog stanja

Datum objave: 13-04-2020


Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja (“Službeni glasnik RS”, broj 54/2020, dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 10. aprila 2020. godine.

Uredba se odnosi na sve ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacije ustanove socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i na ustanove za smeštaj korisnika, čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice (dalje: ustanova).

Uredbom je utvrđeno postupanje zaposlenih i radno angažovanih, kao i postupanje sa korisnicima u ustanovi kod kojih se pojavi zarazna bolest COVID-19.

Detaljnije o odredbama navedene uredbe možete se informisati u časopisu Pravnik broj 5/2020 i u elektronskom paketu IPC.RaP.