Odloženi porezi i doprinosi unose se u Obrazac PPP-PO

Datum objave: 27-01-2021


Odloženi porezi i doprinosi unose se u Obrazac PPP-PO s obrzirom da se isti smatraju plaćenim u skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija broj: 011-00-24/21-04 od 18. januara 2021. godine, kao i saglasno članu 5. stav 2. Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, što je napominjemo bio i stav naše kuće od početka primene Uredbe.

Podsećamo da se Obrazac PPP-PO dostavlja najkasnije do 1. februara 2021. godine (rok je 31. januar 2021. godine, a kako ovaj datum pada u nedelju, rok se pomera na prvi radni dan).

Detaljnije o načinu popunjavanja Obrasca PPP-PO možete se informisati u časopisima Revizor broj 1/2021 i Budžet broj 3/2021