Objavljen je Godišnji plan poreske kontrole za 2020. godinu

Datum objave: 06-04-2020


Poreska uprava RS, sačinila je Godišnji plan poreske kontrole za 2020. godinu, u skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2019/2020. godinu. Planom poreske kontrole u najvećoj meri obuhvaćeni su poreski obveznici na osnovu kriterijuma analize rizika, a na osnovu podataka iskazanih u poreskim prijavama.

Godišnji plan poreske kontrole objavljen je na sajtu Poreske uprave: http://www.purs.gov.rs/