Obaveštenje Poreske uprave o plaćanju administrativnih taksi za izdavanje poreskih uverenja

Datum objave: 17-12-2019


Na sajtu Poreske uprave objavljeno je obaveštenje za poreske obveznike o plaćanju administrativnih taksi za izdavanje poreskih uverenja.

Nakon izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama, počev od 14. decembra 2019. godine, ne plaća se taksa za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije.

Poreski obveznici koji podnose zahtev za dobijanje uverenja u papirnoj formi, preko pisarnice nadležne jedinice Poreske uprave, u obavezi su da plaćaju taksu u ukupnom iznosu od 640,00 dinara.

Detaljnije o obaveštenju Poreske uprave možete pogledati ovde.