Novi usklađeni iznosi naknada za duvan

Datum objave: 13-02-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 11/2021 objavljeni su Usklađeni iznosi naknada iz člana 25d stav 3, člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4), člana 54. stav 3. i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu koji se primenjuju od 20. februara 2021. godine.

Detaljnije o ovome možete se informisati u časopisu Revizor br. 6 i elektronskom paketu IPC.FiP.