Nova ažuriranja i ispravke SEF-a i Internog tehničkog uputstva - 24. avgust 2023. godine

Datum objave: 29-08-2023


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljena su ažuriranja i ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - verzija od 24. avgusta 2023. godine.

U nastavku dajemo pregled ažuriranja i ispravki SEF-a i Internog tehničkog uputstva od 24. avgusta 2023. godine, a koje su od 29. avgusta 2023. godine dostupne na produkcionom okruženju:

  • Pojedinačna i zbirna evidencija PDV - Datum evidentiranja postavljen je na sistemski datum bez mogućnosti izmene - navedena izmena u aplikaciji prikazana je na stranicama 57, 65, 154. i 159. Internog tehničkog uputstva;
  • Pojedinačna i Zbirna evidencija PDV - u "Lista verzija dokumenta" dodat je i prikaz datuma i vremena kad je koja od verzija evidentirana - navedena izmena u aplikaciji prikazana je na stranicama 154. i 159. Internog tehničkog uputstva.