Narodna skupština Republike Srbije usvojila izmene i dopune zakona

Datum objave: 06-12-2019


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas (6. decembra 2019) izmene i dopune sledećih zakona:

 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
 5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 7. Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava;
 8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 9. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;
 10. Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis;
 11. Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
 12. Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru;
 13. Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;
 14. Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama i
 15. Zakon o agencijskom zapošljavanju.

Zakoni će biti objavljeni u narednom broju Službenog glasnika RS.

O svim izmenama i dopunama pisaćemo u narednom broju naših časopisa Revizor i Budžet.