Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2020. godinu iznosi 25.801 dinar

Datum objave: 14-12-2019


Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine ("Službeni glasnik RS", broj 88/2019), utvrđuje se najniža mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 25.801 dinar (73.718 x 35%), na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2020. godine.