Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Datum objave: 07-11-2019


Na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Javna rasprava o Nacrtu ovog zakona sprovodi se u periodu od 1. do 20. novembra 2019. godine, a njegovo prezentovanje biće održano 12. novembra 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ulica Kraljice Marije broj 1 (mala sala na  XX spratu).

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se na Obrascu za komentare koji se može preuzeti na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i poslati  na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom" ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs.