Maloprodajna cena zaštitnih rukavica koje RFZO isporučuje pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava

Datum objave: 01-04-2020


Uredbom o izmenama Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 48/2020), koja je stupila na snagu 31. marta 2020. godine, propisano je da RFZO isporučuje pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava (distributerima) na osnovu zahteva, odnosno dostavljene narudžbenice - trebovanja u količini od najmanje 500.000 komada zaštitnih sredstava - maski i rukavica.

Maloprodajna cena zaštitnih sredstava - rukavica može iznositi maksimalno 40 dinara po komadu, a krajnjem kupcu - fizičkom licu, po jednoj kupoprodaji, može se isporučiti najviše 20 komada rukavica.