IPC savetovanje za BUDŽETSKE KORISNIKE na Zlatiboru od 2-5. jula - popust za prijave do 10. juna

Datum objave: 07-06-2024


Pozivamo vas na IPC višednevno savetovanje koje će se održati na Zlatiboru u periodu od 2. do 5. jula 2024. godine, a među aktuelnim temama od značaja za poslovanje budžetskih korisnika biće i:

 • Poslovanje budžetskih korisnika,
 • Poslovanje zdravstvenih ustanova,
 • Inspekcijska kontrola i postupanje DRI,
 • Budžetsko računovodstvo i revizija,
 • SPIRI i IFISuP - primena u praksi i rad u digitalnoj platformi,
 • Zarade i drugi prihodi fizičkih lica,
 • Radni odnosi i pravno poslovanje,
 • Arhiviranje dokumentacije,
 • Elektronsko fakturisanje i evidentiranje PDV u SEF-u,
 • Finansijsko i poresko poslovanje,
 • Devizno poslovanje...

Detaljnije o savetovanju možete se informisati ovde.